Liên kết

Hiểu cùng không hiểu, không trọng yếu, trọng yếu chính là đường tại dưới chân. Đi xuống, đi đến minh bạch ngày đó, quá trình này từng bước một. Khi có một ngày lúc quay đầu, có thể nhìn thấy con đường đã đi như thế tươi đẹp.

Ngày nắng thích hợp để gặp mặt, ngày mưa thích hợp để nhớ nhung

yenmoc
Lượt nghé thăm